ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา คลิกรายละเอียด

" href="http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/?p=591">Read more

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรับสมัครโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU)

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรับสมัครโควตาสถานศึกษาเครือข่าย (MOU) คลิกดาวน์โหลด

Read more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (วุฒิ ม.6)

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (วุฒิ ม.6) วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.admissions.rmutk.ac.th

" href="http://www.admissions.rmutk.ac.th/admissions/system/system/?p=563">Read more
รอบการรับของมหาวิทยาลัย
  รอบที่ 1 โควตา

สมัคร 1 ต.ค. – 15 พ.ย. 61

เข้าสู่ระบบ

  รอบที่ 2

  โควตาสถานศึกษา

  เครือข่าย (MOU)

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 

เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 3 รับตรง สมัคร 21 ม.ค. – 28 ก.พ. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 4 โควตานักกีฬา สมัคร 1 – 22 มี.ค. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
  รอบที่ 5 ประเภทผู้พิการ สมัคร 27 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62 ➡ เข้าสู่ระบบ
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

(รับเฉพาะวุฒิ ม.6)

      รอบที่ 1 Portfolio

สมัคร 1 – 14 ธ.ค. 61

สมัคร 1 – 15 ธ.ค. 61

 ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 2 โควตา สมัคร 4 ก.พ. – 22 มี.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัคร 17 – 29 เม.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 4 Admission สมัคร 9 – 19 พ.ค. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      รอบที่ 5 รับตรงอิสระ สมัคร 30 พ.ค. – 6 มิ.ย. 62  ➡ เข้าสู่ระบบ
      สมัครลงทะเบียน TCAS62  ➡ เข้าสู่ระบบ

ระบบค้นหาข้อมูลการรับแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย

และวิชาสอบต่าง ๆ (O-NET/GAT/PAT/9 วิชาสามัญ)

ทำการค้นหา
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 2/2561  ➡ เข้าสู่ระบบ
      ภาคการศึกษาที่ 1/2562  ➡ เข้าสู่ระบบ
×