ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-2879625 

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ ฯ , พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

  • รถประจำทางที่ผ่านด้านถนนนางลิ้นจี่ สาย 62, 67, 89, ปอ.22, 62, 67 และ รถสองแถวสาย 1240
  • รถประจำทางที่ผ่านด้านถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สาย 77 , 162
  • รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี แล้วต่อ รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพ ฯ
  • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม หรือ สถานีลุมพินี แล้วต่อ รถสองแถวสาย 1240
  • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสาทร แล้วต่อ รถประจำทาง สาย 77

พื้นที่พระนครใต้

  • รถประจำทาง สาย 1, 15, 17, 35, 75, 163, ปอ.504, 547
  • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน
  • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสาทร

 

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
รอบ วันที่เปิดรับสมัคร  
  โควตา

  สมัคร 20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562

  รับตรง   สมัคร 10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563
     
     
     
     
     
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

  รอบที่ 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

   ➡

  รอบที่ 2

  โควตา (Quota)

   ➡

  รอบที่ 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

   ➡

  รอบที่ 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

   ➡

  รอบที่ 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

 ➡

     

 ➡
   
×

ระดับปริญญาโท

      ภาคการศึกษาที่ 1/2563    ➡
     
×