ติดต่อสอบถาม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879625
E-mail : admissions@mail.rmutk.ac.th

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

พื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ / พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

 • รถประจำทางที่ผ่านด้านถนนนางลิ้นจี่ สาย 62, 67, 89 และ รถสองแถวสาย 1240
 • รถประจำทางที่ผ่านด้านถนนนราธิวาสราชนครินทร์ สาย 77
 • รถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพฯ
 • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีช่องนนทรี ต่อรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ลงสถานีเทคนิคกรุงเทพฯ
 • รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม หรือ สถานีลุมพินี ต่อรถสองแถวสาย 1240
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสาทร ต่อรถประจำทาง สาย 77

พื้นที่พระนครใต้

 • รถประจำทาง สาย 1, 15, 17, 35, 75, ปอ.504, ปอ.547
 • รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน
 • เรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าเรือสาทร

 

รอบการรับผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

  โควตา ปวช./ปวส.

20 ก.ย. – 12 พ.ย. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส.

10 ม.ค. – 28 ก.พ. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวช./ปวส. (รอบ 2)

24 เม.ย. – 11 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  รับตรง ปวส. (เพิ่มเติม)

9 – 21 มิถุนายน 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  ประเภทผู้พิการ 1 – 12 มิถุนายน 2563

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

รอบการรับผ่านระบบ TCAS

รอบ

                วันที่เปิดรับสมัคร 

   ลงทะเบียน TCAS63  www.mytcas.com (ผู้สมัครทุกคงต้องลงทะเบียน)

  TCAS 1

  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

     

      2 – 16 ธ.ค. 2562 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 2  โควตา (Quota)

 • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้สมัคร)
 • โควตาสถานศึกษาเครือข่าย (สมัครด้วยตนเอง)
 • โควตานักกีฬา
 • โควตาความสามารถพิเศษ

CAS 2  โควตา (Quota)

 • 6 – 28 ก.พ. 2563                     
 • 6 ก.พ. – 20 มี.ค. 2563(สมัครด้วยตนเอง)
 • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563
 • 6 ก.พ. – 10 มี.ค. 2563               (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

  TCAS 3

  รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

     

      17 – 27 เม.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 4

  รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

 

      7 – 20 พ.ค. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

  TCAS 5

  รับตรงอิสระ (Direct Admission)

 

      9 – 14 มิ.ย. 2563

      9 – 21 มิ.ย. 2563 (ปิดรับสมัคร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)
×

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

เปิดรับสมัคร

 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563

 1 เม.ย. – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ปริญญาเอก

 

8 – 28 มิ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 
×