ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนู"ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์"

ระบบรับสมัครจะปิดการรับสมัครในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัครสอบฯ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบการสอบคัดเลือก รับตรง 2560 Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2287-9625 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือ E-mail : admissions@mail.rmutk.ac.th