ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประเภท TCAS รอบ 1 ตรวจสอบได้ที่เมนู " ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ" ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ TCAS รอบ 1 ตรวจสอบได้ที่เมนู"ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ"
  • ขณะนี้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ บางรายที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน TCAS62 ดังนั้นจึงขอให้ทำการลงทะเบียนโดยด่วน! ที่ www.mytcas.com
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และสถานที่สอบสัมภาษณ์
  • ขยายวันเวลารับสมัครจากเดิม 1 - 14 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2561