ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ฯ ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ"ประกาศ ณ 30/4/62
  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนู "ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ" ประกาศ ณ 23/4/62