ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ที่ "เมนู รายชื่อผู้สมัครสอบ/พิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์/สถานที่สอบสัมภาษณ์"
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 เมษายน 2562
  • ปิดระบบการรับสมัครในวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.
  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2562