ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนู"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ" ประกาศ ณ วันที่ 21/5/62
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบได้ที่เมนู"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์" ประกาศ ณ 10/5/62
  • การสมัคร TCAS รอบที่ 3 เป็นการสมัครผ่านระบบกลาง ทั้งนี้ให้ผู้สมัครทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562