ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ฯ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11.00 น.
  • สมัครที่เว็บไซต์ส่วนกลาง (ทปอ.) http://tcas.cupt.net ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2561