ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ จากเดิมวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น.(ประกาศ ณ วันที่ 11/6/2562)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สถานที่สอบสัมภาษณ์/เอกสารที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 ตรวจสอบได้ที่เมนูด้านซ้าย (ประกาศ ณ วันที่ 30/5/2562)
  • การสมัคร TCAS รอบที่ 4 เป็นการสมัครผ่านระบบกลาง ทั้งนี้ให้ผู้สมัครทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562