ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ฯ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 11.00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบได้ที่เมนู"รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ประกาศ ณ วันที่ 8/6/2561
  • ปิดระบบรับสมัครวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.
  • ผู้สมัครที่ต้องการติดต่อสอบถาม ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ประเภทที่จะสมัครและเรื่องที่ต้องการติดต่อ ส่งมาที่อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th
  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561