ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การสมัคร TCAS รอบที่ 4 เป็นการสมัครผ่านระบบกลาง ทั้งนี้ให้ผู้สมัครทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562

จัดทำโดย: นายสุรเทพ แป้นเกิด