สถานศึกษาเครือข่าย(MOU)

รายชื่อโรงเรียนเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา
001 โรงเรียนนนทรีวิทยา
002 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
003 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
004 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
005 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
006 โรงเรียนสายปัญญารังสิต
007 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
009 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
010 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
011 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
012 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
013 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
014 โรงเรียนฐานปัญญา
015 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์
016 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
017 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
018 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
019 โรงเรียนบางบัวทอง
020 โรงเรียนพระแม่มารี
021 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
022 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
023 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง
024 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
025 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ
026 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
027 วิทยาลัยพณิชยการบางนา
028 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
029 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
030 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม
031 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
032 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
034 โรงเรียนเทพลีลา
035 โรงเรียนราชดำริ
036 โรงเรียนวัดทรงธรรม
037 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
038 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
039 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
040 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
041 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
042 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
043 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
044 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
045 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
046 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
047 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
048 โรงเรียนสาธิตบางนา
049 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ
050 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
051 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
052 โรงเรียนเทพศิรินทร์
053 โรงเรียนปทุมคงคา
054 โรงเรียนปัญญาวรคุณ
055 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
056 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
057 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
058 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
059 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
060 โรงเรียนวัดราชโอรส
061 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
062 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
063 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
064 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
065 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
066 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
067 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
068 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
069 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
070 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
071 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
072 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
073 โรงเรียนทวีธาภิเศก
074 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
075 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
076 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
077 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
078 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
079 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
080 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
081 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
082 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
083 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
084 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม
085 โรงเรียนมักกะสันพิทยา
086 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
087 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
088 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
089 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง
090 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
091 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
092 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
093 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
094 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
095 โรงเรียนวัดสระเกศ
096 โรงเรียนวัดสังเวช
097 โรงเรียนวัดอินทาราม
098 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
099 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
100 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
101 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
102 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
103 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
104 โรงเรียนสิริรัตนาธร
105 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
106 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
107 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
108 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
109 วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
110 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา
111 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
112 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
113 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
114 โรงเรียนวัดราชาธิวาส
115 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม