จำนวนผู้สมัครที่เลือกคณะ สาขาแล้วยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร