ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน นศ."ประกาศ ณ วันที่ 11/5/61
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ" ประกาณ ณ วันที่ 30/4/2561
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และสถานที่สอบ"ตรวจสอบได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และสถานที่สอบ"
  • ปิดระบบการรับสมัคร "รอบที่ 2 การรับแบบโควตา" ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น.
  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มีนาคม 2561
  • ผู้สมัครที่ต้องการติดต่อสอบถาม ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ประเภทที่จะสมัครและเรื่องที่ต้องการติดต่อ ส่งมาที่อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th