ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประเภทโควตานักกีฬา วุฒิ (ม.6/ปวช.) ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียน นศ."ประกาศ ณ วันที่ 11/5/61
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (วุฒิ ม.6) ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ" ประกาศ ณ วันที่ 30/4/256
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบทักษะและสมรรถภาพทางด้านกีฬา มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 "ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2561"
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ตรวจสอบได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ และสถานที่ทดสอบทักษะกีฬาฯ" ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
  • ปิดการรับสมัครประเภทโควตานักกีฬา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
  • เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
  • ผู้สมัครที่ต้องการติดต่อสอบถาม ให้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ประเภทที่จะสมัครและเรื่องที่ต้องการติดต่อ ส่งมาที่อีเมล์ admissions@mail.rmutk.ac.th