ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ประเภทรับตรง (วุฒิ ปวช./ปวส.) ตรวจสอบได้ที่เมนู "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ" ประกาศ ณ 27/3/2562